CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA HẢI PHÒNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ ISO VÀ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Cập nhật: 30-11--0001 12:00:00 | Tin hoạt động | Lượt xem: 1036

khóa đào tạo chuyên sâu về quản lý hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 

Vừa qua, Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Hải Phòng đã phối hợp với tổ chức chứng nhận VCA mở khóa đào tạo chuyên sâu về quản lý hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ cho các cán bộ chủ chốt, trưởng các phòng ban đơn vị

Tại khóa học, các học viên đã được tìm hiểu về những yêu cầu của ISO 9001, phiên bản 2015 với cốt lõi là “tư duy quản trị rủi ro”. Tiếp đó,  các học viên cùng nhau thảo luận, đưa ra các câu hỏi và giải pháp làm sao để xây dựng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015. Doanh nghiệp muốn đăng ký mới hoặc sắp hết hạn, muốn tái chứng nhận theo phiên bản 2015 có được không?  

Việc nâng cấp phiên bản ISO 2008 lên 2015? Cũng trong khuôn khổ chương trình, các học viên đã được nghe giảng, tìm hiểu và làm bài kiểm tra về chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ. Theo đó, với tinh thần học tập và đánh giá nghiêm túc, tất cả các học viên tham dự đều đủ điều kiện nhận chứng chỉ “chuyên gia đánh giá nội bộ” phục vụ cho công việc liên quan theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

Mạnh Linh - Bộ phận CNTT

0936951668