Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên kho Nilon Hải Phòng biết lái xe nâng: (03 người)
Tuyển dụng Nhân viên kho Nilon Hải Phòng biết lái xe nâng: (03 người) 30-11--0001 12:00:00 91

Làm việc tại kho nilon Hải Phòng

Tuyển dụng lái xe B2 (03 người) chở hàng dây đai nhựa Hải Phòng
Tuyển dụng lái xe B2 (03 người) chở hàng dây đai nhựa Hải Phòng 30-11--0001 12:00:00 97

Tuyển dụng theo đề xuất của Tổ xe dây đai nhưa Hải Phòng

Tuyển Công nhân sản xuất (25 người) túi nilon Hải Phòng
Tuyển Công nhân sản xuất (25 người) túi nilon Hải Phòng 30-11--0001 12:00:00 86

Công nhân sản xuất túi nilon Hải Phòng

Tuyển dụng công nhân vận hành máy sản xuất Dây đai nhựa PET Hải Phòng
Tuyển dụng công nhân vận hành máy sản xuất Dây đai nhựa PET Hải Phòng 30-11--0001 12:00:00 83

Tuyển công nhân Xưởng dây đai nhựa PET Hải Phòng

Tuyển dụng công nhân cơ điện xưởng sản xuất nilon Hải Phòng
Tuyển dụng công nhân cơ điện xưởng sản xuất nilon Hải Phòng 29-09-2021 11:51:46 112

Cơ Điện xưởng nilon Hải Phòng

Tuyển dụng: Nhân viên phòng vật tư (05 người) Nilon Hải Phòng
Tuyển dụng: Nhân viên phòng vật tư (05 người) Nilon Hải Phòng 30-11--0001 12:00:00 82

Tuyển nhân viên kho sản xuất nilon Hải Phòng

TUYỂN DỤNG NV MUA NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NILON PE HẢI PHÒNG
TUYỂN DỤNG NV MUA NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NILON PE HẢI PHÒNG 30-11--0001 12:00:00 93

Tuyển nhân viên mua nguyên liệu sản xuất Nilon Hải Phòng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG VẬT TƯ CHO LĨNH VỰC SẢN XUẤT NILON, DÂY ĐAI NHỰA, BĂNG DÍNH
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG VẬT TƯ CHO LĨNH VỰC SẢN XUẤT NILON, DÂY ĐAI NHỰA, BĂNG DÍNH 13-07-2012 10:44:03 978

Tuyển Nhân viên Phòng vật tư Nilon, dây đai nhựa, băng dính Hải Phòng

TUYỂN DỤNG CƠ KHÍ - TIỆN - HÀN cho xưởng sản xuất màng PE quân hàng Hải Phòng
TUYỂN DỤNG CƠ KHÍ - TIỆN - HÀN cho xưởng sản xuất màng PE quân hàng Hải Phòng 06-09-2013 10:23:29 1210

Tuyển Công nhân sản xuất màng PE quấn hàng Hải Phòng

TUYỂN DỤNG 10 CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY SẢN XUẤT MÀNG PE QUẤN HÀNG HẢI PHÒNG
TUYỂN DỤNG 10 CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY SẢN XUẤT MÀNG PE QUẤN HÀNG HẢI PHÒNG 15-03-2014 10:19:07 1211

Tuyển Công nhân sản xuất màng pe quấn hàng Hải Phòng

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT BỘ PHẬN IN/LÀM TÚI NiLON HẢI PHÒNG
TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT BỘ PHẬN IN/LÀM TÚI NiLON HẢI PHÒNG 30-11--0001 12:00:00 83

Tuyển 02 Công nhân sản xuất túi nilon Hải Phòng

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KINH DOANH NILON, DÂY ĐAI NHỰA, BĂNG DÍNH, MÀNG PE QUẤN HÀNG HẢI PHÒNG
TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KINH DOANH NILON, DÂY ĐAI NHỰA, BĂNG DÍNH, MÀNG PE QUẤN HÀNG HẢI PHÒNG 30-11--0001 12:00:00 99

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KINH DOANH NILON, DÂY ĐAI NHỰA, BĂNG DÍNH, MÀNG PE QUẤN HÀNG HẢI PHÒNG

CÁN BỘ - PHÒNG MUA HÀNG
CÁN BỘ - PHÒNG MUA HÀNG 30-11--0001 12:00:00 495

CÁN BỘ - PHÒNG MUA HÀNG

0936951668