Tuyển dụng

Công ty Bao bì nhựa Hải Phòng: Tuyển dụng Nhân viên kho biết lái xe nâng: (03 người)
Công ty Bao bì nhựa Hải Phòng: Tuyển dụng Nhân viên kho biết lái xe nâng: (03 người) 29-09-2021 02:06:41 395

Tuyển dụng theo đề xuất của Thủ Kho B36

Công ty Bao bì nhựa Hải Phòng: Tuyển dụng lái xe B2 (03 người)
Công ty Bao bì nhựa Hải Phòng: Tuyển dụng lái xe B2 (03 người) 29-09-2021 02:03:30 351

Tuyển dụng theo đề xuất của Tổ xe cơ giới

Công ty Bao bì nhựa Hải Phòng: Tuyển Công nhân sản xuất (25 người)
Công ty Bao bì nhựa Hải Phòng: Tuyển Công nhân sản xuất (25 người) 29-09-2021 01:58:53 393

Tuyển công nhân cho xưởng Nhựa A36.

Công ty Bao bì nhựa Hải Phòng: Tuyển dụng công nhân vận hành máy
Công ty Bao bì nhựa Hải Phòng: Tuyển dụng công nhân vận hành máy 29-09-2021 01:52:44 348

Tuyển công nhân theo đề xuất của Quản Đốc Xưởng Nhựa A36 và PQĐ Xưởng Giấy A35

Công ty Bao bì Hải Phòng tuyển dụng: Nhân viên phòng vật tư (05 người)
Công ty Bao bì Hải Phòng tuyển dụng: Nhân viên phòng vật tư (05 người) 29-09-2021 11:30:59 332

Tuyển nhân viên theo đề xuất Phòng Kế hoạch sản xuất.

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ - PHÒNG MUA HÀNG.
TUYỂN DỤNG CÁN BỘ - PHÒNG MUA HÀNG. 21-09-2021 07:48:09 357

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ - PHÒNG MUA HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG VẬT TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG VẬT TƯ 13-07-2012 10:44:03 816

Tuyển Nhân viên Phòng vật tư

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KINH DOANH
TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KINH DOANH 02-04-2019 10:09:19 719

Tuyển 02 NV Phòng Kinh doanh

CÁN BỘ - PHÒNG MUA HÀNG
CÁN BỘ - PHÒNG MUA HÀNG 30-11--0001 12:00:00 353

CÁN BỘ - PHÒNG MUA HÀNG

0936951668