Tuyển dụng

Tuyển dụng Cán bộ - Phòng Mua hàng
Tuyển dụng Cán bộ - Phòng Mua hàng 23-03-2020 10:26:45 20

Ngành nghề việc làm:    - Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương    - Vật tư/ Mua hàng

0936.951.668 Yêu cầu báo giá