NYLON PE - HD - PP

Nylon PE Dạng Cuộn Khổ Lớn

Nylon PE Dạng Cuộn Khổ Lớn

Liên hệ

Công ty Bao bì Hải Phòng sản xuất và bán nylon dạng cuộn khổ lớn duy nhất tại Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định

Mua ngay
Túi Nylon LDPE

Túi Nylon LDPE

Liên hệ

Công ty Bao bì nhựa Hải Phòng sản xuất túi Nylon LDPE cho thị trường Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định

Mua ngay
Túi Nylon HD

Túi Nylon HD

Liên hệ

Công ty Bao bì nhựa Hải Phòng sản xuất và bán túi nylon HDPE cho thị trường Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh

Mua ngay
Túi Nylon màu đen công nghiệp

Túi Nylon màu đen công nghiệp

Liên hệ

Công ty Bao bì Hải Phòng sản xuất và bán túi nylon màu đen công nghiệp cho thị trường Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh

Mua ngay
0936951668 Yêu cầu báo giá